ul. Podolska 25, Bydgoszcz

Zwroty i reklamacje

1. Reklamacja – usługi serwisowej

Klient ma prawo reklamować zakupiony usługę lub towar w trakcie trwania gwarancji pod warunkiem, że uszkodzone lub zużyte części zostały objęte gwarancją.

Przed wysłaniem wadliwego towaru konieczne jest wypełnienie formularza reklamacyjnego i załączenie go do przesyłki.

Do przesyłki zwrotnej należy koniecznie załączyć dowód zakupu, tj. oryginał paragonu lub kserokopię faktury VAT.

Na rozpatrzenie reklamacji serwis ma 14 dni roboczych.

Serwis Naprawytelefonow.pl udziela 3-miesięcznej gwarancji (w formie plomby gwarancyjnej) na wszelkie zrealizowane naprawy.

W przypadku wystąpienia usterki po naprawie w serwisie Naprawytelefonow.pl uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu wygenerowania odbioru urządzenia.

Przypominamy iż gwarancją jest objęta usługa oraz użyte części a nie cały telefon.

Urządzenie należy zapakować w oryginalne lub zastępcze opakowanie, wydrukować i wypełnić formularz reklamacyjny oraz dołączyć go do przesyłki.   

Każde zgłoszenie reklamacyjne będzie rozparzone indywidualnie przez jednego z naszych techników w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji serwis Naprawytelefonow.pl zobowiązuje się wyeliminować usterkę.

W przypadku gdy usterka nie została wykryta lub jest wynikiem użytkowania urządzenia nie zgodnie ze specyfikacją producenta. Właścicielowi zostaną naliczone koszty transportu (odbiór urządzenia oraz jego dostarczenie) zgodne z cennikiem przesyłek.

W przypadku pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy: [email protected]


2. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

Klient dokonujący zakupu towaru za pośrednictwem serwisu Naprawytelefonow.pl może odstąpić  od umowy bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru.

Sprawdź czy odesłany towar znajduje się w stanie niezmienionym, nie nosi śladów użytkowania, nie był kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony oraz posiada plomby gwarancyjne w stanie nienaruszonym. Dotyczy to również oryginalnego opakowania produktu.

Solidnie zapakuj towar dołączając do niego dokument zakupu tj. oryginał paragonu lub fakturę VAT i formularz odstąpienia od umowy, w którym podasz swój adres, a także dane oraz nr konta bankowego na które zostanie dokonany zwrot pieniędzy.

Odeślij towar na adres:

P.U.H. Votum”

ul. Nowa 21

85-119 Bydgoszcz

Reklamowany towar Klient odsyła na własny koszt dowolną formą transportu.

Zwroty należności wykonuje się tylko i wyłącznie na rachunek bankowy podany przez klienta na formularzu odstąpienia od umowy maksymalnie do 14 roboczych od pozytywnego rozpatrzenia.


W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z nami:
[email protected]